Llojet e reja të vezëve të dinosaurëve ndihmojnë në zbulimin e misterit të ekosistemit të Kretakut në Japoni

foto

Dinozaurët lanë pas më shumë prova sesa skelete gjigante. Fragmentet e vogla të lëvozhgave të vezëve mund të ofrojnë njohuri për ekosistemet mezozoike që fosilet e eshtrave dhe dhëmbëve nuk e bëjnë. Kjo është veçanërisht e vlefshme për të kuptuar kafshët më të vogla që kishin më pak gjasa të ruheshin. Fragmentet e lëvozhgave të vezëve të Kretakut të hershëm, më të vjetrat e gjetura në Japoni, ofrojnë një vështrim në ekosistemin e dinosaurëve gjatë kësaj periudhe kohore.

foto

Një ekip hulumtues nga Universiteti i Tsukuba ka botuar kohët e fundit një studim në Historical Biology, ku ata ekzaminuan fragmente fosile të lëvozhgave të vezëve të gjetura në veri të Japonisë qendrore. Studimi u fokusua në shtatë fragmente të lëvozhgave të vezëve dhe në gjashtë mbresa lëvozhgash, të cilat u mblodhën nga Formacioni Okurodani në prefekturën Gifu midis viteve 1988 dhe 2009. Ekipi përshkroi dhe klasifikoi fosilet në të paktën dy lloje. Dy nga fragmentet e lëvozhgave të vezëve u identifikuan se i përkasin familjes Testudoolithidae, një familje e fosileve të vezëve të breshkave.

foto

Dy mbresa të lëvozhgave të vezëve u përkisnin grupeve të papërcaktuara të vezëve. Shumica e materialit të vezëve, duke përfshirë pesë fragmente dhe katër mbresa, i përkiste një gjinie dhe specie të re vezësh, të cilën studiuesit e quajtën Ramoprismatoolithus okurai.

Studiuesit analizuan me kujdes karakteristikat fizike të fragmenteve dhe përshtypjeve të lëvozhgave të vezëve dhe kryen analiza filogjenetike (e cila shqyrton zhvillimin evolucionar të një specieje, grupi organizmash ose një karakteristikë të veçantë që ata kanë) për të përcaktuar llojin e dinosaurëve që ka më shumë gjasa të ketë vendosur. vezët. Sipas bashkëautorit të studimit, Profesor Kohei Tanaka, “Fragmentet e guaskës së Ramoprismatoolithus karakterizohen nga një mikrostrukturë prizmatike me kreshta të degëzuara në sipërfaqen e jashtme. Analiza jonë sugjeron një afinitet me troodontidet, një grup dinosaurësh të vegjël teropodë jo avioni.

Fosilet e grabitqarit të vogël që vendosi vezët nuk janë zbuluar ende në shtresat e Kretakut të Poshtëm që i dhanë këto fosile. Siç shpjegon autorja e parë Rina Uematsu, “Bazuar në përmasat e fragmenteve të vezëve, ne llogaritëm se të rriturit e specieve maniraptoran që i shtruan ato do të kishin peshë rreth 12 deri në 17 kilogramë. Zbulimi i vezëve të vogla maniraptorane të kësaj epoke në Japoni zgjeron gjithashtu shtrirjen kohore dhe gjeografike të këtyre teropodëve të vegjël jo avioni deri në mesin e Kretakut të Hershëm të kufirit lindor të Azisë.

Lëvozhgat e vezëve të breshkave zbulojnë praninë e breshkave jo-detare me përmasa të vogla që mund t’i atribuohen mbetjeve skeletore të njohura më parë nga shtresat ku ato u gjetën.

Së bashku, këto gjetje ilustrojnë vlerën e lëvozhgave të vezëve edhe të vogla, fragmentare në rindërtimin e ekosistemeve antike, veçanërisht praninë e kafshëve më të vogla që mund të nënpërfaqësohen në të dhënat fosile skeletore.