Inspektori i përgjithshëm i NASA-s paralajmëron boshllëkun e stacionit hapësinor

foto

Shqetësimet në lidhje me qëndrueshmërinë afatgjatë të disa moduleve ekzistuese të Stacionit Ndërkombëtar Hapësinor dhe potencialin e vonesave në zhvillimin e stacioneve hapësinore komerciale rrisin rrezikun e një hendeku në destinacionet e ulëta të orbitës së Tokës, paralajmëron një raport i ri.

Raporti i 30 nëntorit nga Zyra e Inspektorit të Përgjithshëm të NASA-s (OIG) tha se çdo hendek në destinacionet LEO midis daljes në pension të ISS dhe fillimit të funksionimit të stacioneve tregtare do të rriste rrezikun për misionet e ardhshme njerëzore përtej orbitës së Tokës duke ndalur kërkimin dhe kërcënuar kolapsi i ekonomisë komerciale të hapësirës LEO.

Planet aktuale të NASA-s parashikojnë funksionimin e ISS deri në fund të dekadës, në pritje të një autorizimi zyrtar nga Kongresi dhe miratimet nga partnerët ndërkombëtarë. Në të njëjtën kohë, NASA po punon për të mbështetur zhvillimin e stacioneve tregtare me qëllim që të ketë të paktën një në shërbim në vitin 2028, duke mundësuar një tranzicion dy-vjeçar përpara se ISS të dalë në pension.

Një kërcënim për atë orar, përfundoi raporti, është shëndeti i vetë ISS. Ai vuri në dukje veçanërisht rrjedhjet e ajrit në modulin e shërbimit Zvezda, moduli i tretë më i vjetër dhe në orbitë që nga viti 2000. Këto rrjedhje u zbuluan për herë të parë në shtator 2019 dhe, në një moment, shkaktuan rritjen e shkallës së humbjes së ajrit në stacion me një faktori prej pesë deri në 1.35 kilogramë në ditë.

Ato rrjedhje u gjurmuan në një tunel transferimi midis modulit dhe një porti lidhës, por puna e riparimit për të mbyllur një çarje të gjetur atje nuk e zgjidhi problemin, me shkallën e humbjes së ajrit ende dyfishin e shkallës bazë prej rreth 0.27 kilogramë në ditë. “Kjo normë e ngritur sugjeron që rrjedhjet shtesë të pazbuluara mund të ekzistojnë ende në tunelin e transferimit të modulit të shërbimit,” përfundoi raporti i OIG.

Ndërsa përpjekjet për të gjetur burimin e rrjedhjeve në atë modul vazhdojnë, raporti tha se shkaku i çarjeve mbetet i paqartë, përveç se ndikimet nga mikrometeoroidet dhe mbeturinat orbitale ishin përjashtuar. “Shkaktarët e mundshëm të çarjeve dhe rrjedhjeve që po eksplorohen përfshijnë lodhjen, dëmtimin e brendshëm, dëmtimin e jashtëm dhe defektet materiale”, thuhet në atë.

Ato çarje janë në një “pjesë me stres të ulët” të modulit, shtoi raporti, duke rritur shqetësimet. “Veçanërisht, bazuar në modelet dhe ngarkesat dinamike të misionit të projektimit që NASA përdori për të karakterizuar strukturën, çarjet nuk duhej të kishin ndodhur,” tha OIG. “Inxhinierët e NASA-s po shqyrtojnë gjithashtu nëse analiza e segmenteve të tjera mund të ketë nevojë të përditësohet bazuar në këto vëzhgime, sepse derisa të identifikohet shkaku kryesor i çarjeve, situata ngre implikime të mundshme për shëndetin strukturor afatgjatë të Stacionit.”

Në një përgjigje të agjencisë të përfshirë në raport, Kathy Lueders, administratore e asociuar e NASA-s për operacionet hapësinore, tha se NASA dhe Roscosmos po vazhdojnë të studiojnë çarjet, duke përfshirë punën në vetë stacionin si dhe testimin në tokë. Rezultatet preliminare të këtij hetimi duhet të bëhen deri në fund të marsit, tha ajo. Në rastin më të keq, ai tunel mund të mbyllet, duke ndaluar humbjen e përgjithshme të ajrit, por edhe duke humbur aksesin në atë port të ankorimit.

Lueders tha me atë punë për të adresuar rrjedhjen e ajrit në Zvezda, “NASA është e sigurt në ecjen përpara me planet për të zgjeruar ISS, duke vënë në dukje se ne do të vazhdojmë të monitorojmë dhe vlerësojmë shëndetin e ISS ndërsa shkojmë përpara.”

Raporti i OIG ngriti gjithashtu pyetje në lidhje me aftësinë e stacioneve komerciale për të qenë gati deri në fund të dekadës. Përpjekjet për komercializimin e LEO të NASA-s “tregojnë premtime”, tha raporti, por theksoi çështjet në lidhje me qëndrueshmërinë e tregjeve komerciale për stacione të tilla, kostot për zhvillimin e këtyre objekteve, financimin e pasigurt të NASA-s, oraret dhe kërkesat.

Raporti ishte veçanërisht skeptik për oraret. “Sipas gjykimit tonë, edhe nëse maturimi i hershëm i dizajnit arrihet në vitin 2025 – një perspektivë sfiduese në vetvete – një platformë tregtare nuk ka të ngjarë të jetë gati deri pas vitit 2030,” tha ai, duke vënë në dukje se iu deshën tetë vjet që programi i ekuipazhit komercial. kalojnë nga maturimi i hershëm i projektimit në fluturimin e parë me ekuipazh. “Kemi zbuluar se partnerët komercialë pajtohen se afati aktual i NASA-s për të hartuar dhe ndërtuar një platformë destinacioni të vlerësuar nga njerëzit është jorealiste.”

Kjo do të thotë se mund të nevojiten zgjerime të mëtejshme të ISS përtej vitit 2030 për të shmangur një boshllëk, duke supozuar se stacioni është teknikisht në gjendje të vazhdojë operimet në dekadën e ardhshme. “Megjithatë, Agjencia përballet me sfida të rëndësishme me ekzekutimin e planit të saj të komercializimit deri në vitin 2028 apo edhe 2030 – që do të thotë se pa shtrirje të mëtejshme të ISS, një hendek në disponueshmërinë e një destinacioni të ulët të orbitës së Tokës është i mundshëm”, përfundoi raporti.