Tesla do përdorë lazer në vend të fshirëseve të xhamave

foto

Areport në Electrek thotë se Tesla ka marrë një patentë mbi idenë e saj për të përdorur lazer për të pastruar spiërfaqen e automjeteve. Kompania e përshkruan produktin si: “Një sistem pastrimi për një automjet përfshin një montim të optikës së rrezeve që lëshon një rreze lazer për të rrezatuar një zonë në një artikull qelqi të automjetit, qark zbulimi të mbeturinave që zbulon mbeturinat e grumbulluara në rajon dhe qark kontrolli Me Qarku i kontrollit kalibron një sërë parametrash të lidhur me rreze lazeri të emetuar nga montimi i optikës së rrezes bazuar në zbulimin e mbeturinave të grumbulluara mbi zonën në artikullin e qelqit, kontrollon një nivel ekspozimi të rrezes lazer në mbeturinat e grumbulluara bazuar në kalibrimin e grupi i parametrave që lidhen me rrezen lazer, ku niveli i ekspozimit kontrollohet bazuar në pulsimin e rrezes së lazerit në një shkallë të kalibruar që kufizon depërtimin e rrezes lazer në një thellësi që është më pak se një trashësi e artikullit të qelqit, dhe heq mbeturinat e grumbulluara mbi rajonin në artikullin e qelqit duke përdorur rreze lazer. “