Si të gjeni çelësin e produktit tuaj Windows 10 ose licencën dixhitale

foto

Windows 10 instalohet mijëra herë në ditë në kompjuterë të rinj dhe të vjetër. Por, pa një faturë, si e vërtetoni se në të vërtetë keni Windows?

Këtu hyn çelësi i produktit tuaj. Çelësi i produktit tuaj Windows 10 është një faturë e veçantë që tregon se keni një kopje të “aktivizuar” të Windows. Çdo kompjuter me Windows ka çelësin e tij unik të produktit me 25 karaktere dhe është formatuar kështu: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Çelësi i produktit tuaj është i rëndësishëm për disa arsye. Nëse ndonjëherë keni nevojë për të riinstaluar Windows, mund t’ju duhet ta futni atë. E njëjta gjë vlen për azhurnimet kryesore, siç është azhurnimi nga Windows 10 në Windows 11.